თელავის მარანის ღვინოებში განსხეულებულია ქართული მეღვინეობა - მევენახეობის ინდივიდუალობა, მრავალსახეობა და ჩვენი მისწრაფება - საუკეთესოდ წარმოვაჩინოთ ადგილობრივი ყურძნის ჯიშების მრავლფეროვნების, კლიმატური პირობებისა და ნიადაგების გამორჩეული თანაფარდობა. 

The wines of Telavi Wine Cellar embody the personality and diversity of Georgian viticulture and highlight our determination to present the best of our diverse local grape varieties and distinguished terroir.

Just Wine partners with the finest bars, restaurants, wineries and retailers from around the world!